Skupinová psychoterapie – skupina pro ženy

„Ženská skupina“ je setkání žen, které mají zájem o rozvíjení své přirozenosti, své ženskosti.

Od narození si zvykáme a přisvojujeme si své pohlaví. Někdy nám naše vnitřní prostředí i naše okolí v tomto „oblékání“ pomáhá, někdy spíše brzdí ten přirozený běh života. Ve výsledku by z každé z nás mohla být sebevědomá zralá žena, která má co nabídnout a ví, jak si od života zase vzít. Opak bývá pravdou. Naše okolí nám často nedovoluje se plně rozvinout ve své přirozenosti a vzniká popírání, utlačování a destrukce potenciálu, který nám byl do kolébky skrze naše pohlaví vložen.

Tradice ve společnosti, tabu společenská a rodinná, pokřivení rodová často utlačují energii, kterou bychom pro svůj ženský život potřebovaly. Proto vzniká společenství, kde se pokusíme narovnávat pokřivené a uvolňovat zabrzděné…

Témata, kterým se budeme věnovat, vyplynou z potřeb členek skupiny. Určitě dojde na to, jak prožívam své tělo, jeho jednotlivé části. Skrze dialog a různé techniky se pokusíme přiblížit vnitřnímu prožitku naší tělesné schránky. Stud a různé zábrany, předsudky dělají rozkol v prožitku a to může v krajním případě vést k různým psychosomatickým symptomům až vážným onemocněním. Harmonizace těla i duše je tedy tou nejlepší prevencí zdraví. Skrze podporu skupiny by mohlo dojít ke zlepšení kontaktu se svým tělem, pohlavními orgány a také se svou uzdravovací energií.

Dalším mocným tématem je erotika a sexualita.Východní nauky se od dávných časů věnovaly kultivaci erotické energie. Vedly k praktickým poučením, jak s erosem nakládat, aby člověka povznášel a ozdravoval a neuvrhoval jej do závislostí. Západní společnost se učení v tomto směru vyhýbá, bojí se dotknout „ ožehavých „ témat. Výsledkem je neuroticismus a vulgarita, které člověka naopak umenšují a činí ho náchylným k onemocněním. Tím, že se těmto tématům nevyhneme, umocníme tak svůj nárok na erotický ženský život a pomůžeme jedna druhé k odvaze v této oblasti zbohatnout.

Ženské role mohou být v našich životech zakomponovány bez zádrhelů. Ale můžou být i zdrojem různých frustrací a nepohodlí. V rodech se předává dál „jaká má být správná žena“. Mohou to být postoje, které ženě nesvazují ruce, ale mohou to být až nepřátelské výpady vůči ženě a jejímu svobodnému bytí. Proto i rolím bude ve skupině dán prostor, aby se přístup k nim vyčistil a žena je mohla nést bez ústrků.

Žena a muž, věčné téma, které téměř každou ženu zajímá od dětství, aktivuje se od puberty a často neutuchá ani do pozdního stáří. Muž jako objekt i subjekt je pro ženu ta „druhá strana“, která jí chybí.Touha, která jí vede k doplnění těchto partnerských puzzlů, může být během ženského života různě naplněná. Takže jsou období hubené a tučné. Jsme milovány a milujeme a čas, kdy není v naší blízkosti objet lásky, bývá to čas smutků a zloby. Emoce, které vznikají nás mohou zasahovat a často si s nimi nevíme rady. Proto vytvořená skupina ženě nabízí pomoc a prostor, aby své city nemusela potlačit, ale aby je i dokázala nést a snést.

Žena jako matka- i tato role si zaslouží péči a rozvoj. Býváme okolím, médii tlačeny do lhaní.„ správná matka je vždy štˇastná a necítí žádné negativní emoce….“ Potlačení celé škály prožitků mateřství nás může ochuzovat o pravé napojení s dítětem. Žena má neviditelnou moc, kterou ovlivňuje kontakt dítěte a jeho otce. Pokud je v této oblasti zralá, nevytváří konkurenční prostředí a podporuje tím harmonizaci celé rodiny a tvoří si tak své ženské štěstí. I proto je dobré fenoménu jménem mateřství věnovat svou pozornost a lásku.

Ženská skupina je tu pro Vás, pro Vaše starosti i radosti a hlavně pro Váš růst.

 

Kdo ji povede?

 

Mgr Renata Čerňanská (1970), jsem psychoterapeutka a poradkyně v oblasti osobnostního růstu. Vystudovala jsem FF UK, obor Ošetřovatelství a Pedagogiku. V roce 2001 jsem ukončila psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Pracovala jsem na Psychiatrické a Psychosomatické klinice jako psychoterapeutka. V současnosti pracuji v soukromé praxi a dále přednáším na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a také jsem poradkyní Rané péče.

Kdy a kde se budeme setkávat?

A/ Setkávat se budeme jednou týdně na 2 konzultační hodiny, tj 100min (včetně 1-2 krátkých přestávek) v mé pracovně v Dejvicích, 5min. Od metra Dejvická.

Cena: 350Kč za setkání

B/ další formou bude setkání víkendové.

Cena, místo a časový rozvrh bude upřesněn a informace poskytnu na níže uvedených kontaktech

Kde získat informace a jak se přihlásit?

mail:  cernanska@prahapsychoterapie.cz

tel. 737 417 634 v dopoledních hodinách

Novinky

Psychoterapie Praha: Psychoterapeutická skupina. Začínáme v lednu 2021! Nabízím poslední volná místa.

01. Leden 2021

5.1.2021  otevíráme ženskou psychoterapeutickou skupinu. Přijďte podpořit sebe i druhé v rozvoji osobnosti. Skupinový proces může být zdrojem nových…

číst více