Služby

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti – rozvoj komunikačních dovedností

 • podpora rozvoje sebedůvěry a sebeuvědomění
 • podpora duševního růstu
 • rozvoj sebeprosazení a sebevyjádření
 • zlepšení sebepřijetí vlastního těla i povahy
 • posílení k využití vlastního potenciálu v práci i mezilidských vztazích
 • posílení k prosazováním vlastních zájmů a potřeb
 • podpora k realitě- odstraňování nadměrné sebekritičnosti a reálné vnímání svých možností

Odborná pomoc při psychických problémech jako jsou:

 • pocity smutku a opuštění
 • pocity hněvu a zrady
 • pocity prázdnoty a nenaplnění, ztráta životního elánu a smyslu
 • pocity úzkostí a strachu
 • pocity studu a vlastní nedostatečnosti
 • pocity frustrace v různých oblastech života

Odborná pomoc v krizových životních situacích

 • vyrovnávání se s životními přechody, novými zátěžovými situacemi a ztrátami v životě
 • znovunalezení  životních cílů a směřování v životě
 • překonání psychické zátěže v krizových momentech života

Odborná pomoc v partnerských a rodinných vztazích

 • neshody, nedorozumění, konflikty, rozchody a rozvody, příprava na sňatek a soužití
 • pomoc při zvládání životní role ( mateřství, otcovství, role babičky..)
 • pomoc při „vyladění“ energie rodinného krbu

Relaxační techniky a práce s tělem

Programy zvládání stresu a nadměrného pracovního zatížení

Psychosomatické poradenství

 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulímie, přejídání)
 • bolesti hlavy a zad
 • kožní problémy a psychické útrapy spojené se vzhledem
 • poruchy spánku
 • problémy se zažíváním
 • různá pobolívání a nevolnosti
 • opakované onemocnění

Novinky

Psychoterapie Praha: Psychoterapeutická skupina. Začínáme v lednu 2021! Nabízím poslední volná místa.

01. Leden 2021

5.1.2021  otevíráme ženskou psychoterapeutickou skupinu. Přijďte podpořit sebe i druhé v rozvoji osobnosti. Skupinový proces může být zdrojem nových…

číst více